Pracownia RTG

Nasza klinika, najprawdopodobniej jako jedyna w Kalwarii Zebrzydowskiej i okolicy, jest wyposażona w wysoce specjalistyczny i spełniający wszelkie standardy bezpieczeństwa i jakości sprzęt RTG, w tym: rentgen punktowy oraz rentgen panoramiczny. Ponadto, pracownia RTG, która mieści się w naszej klinice odpowiada wszelkim normą i standardom bezpieczeństwa, jakie są wymagane tak prawem polskim, jak i unijnym. Z uwagi też na specyfikę urządzeń RTG, są one corocznie poddawane audytom bezpieczeństwa. Pracownia RTG, jest obsługiwana przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zdjęć rentgenowskich potwierdzone zdanym egzaminem w Izbie Lekarskiej w Krakowie.