Etapy leczenia ortodontycznego

Wizyta konsultacyjna

Na pierwszej wizycie są wykonywane pomiary uzębienia, zdjęcia RTG (w CALVDENT wykonujemy na miejscu zdjęcia RTG zębów zarówno punktowe, jak i panoramiczne), a także są pobierane wyciski szczęki oraz żuchwy. Na ich podstawie wykonywane są następnie modele gipsowe (diagnostyczne), które służą ortodoncie do zaplanowania całego przebiegu leczenia. Wizyta ta ma również na celu zapoznanie się lekarza prowadzącego z pacjentem oraz udzielenia mu odpowiedzi na wszystkie nurtującego go pytania dotyczące jego wady zgryzu oraz przebiegu leczenia ortodontycznego. 

Założenie aparatu 

Na drugiej wizycie pacjent, po wcześniejszej akceptacji i podpisaniu przedstawionego mu planu leczenia ortodontycznego, ma zakładany aparat stały lub ruchomy. Zamki aparatu stałego przyklejane są do zębów za pomocą specjalnego kleju. Wiązanie kleju z zamkiem ortodontycznym jest mocniejsze niż wiązanie ze szkliwem, co sprawia że klej pozostaje na zamku podczas odklejania aparatu po leczeniu ortodontycznym. Zakładania aparatu ortodontycznego trwa około 45 minut i jest zupełnie bezinwazyjne (bezbolesne) dla pacjenta. 

Wizyty kontrolne 

Leczenie aparatem ortodontycznym trwa przeciętnie około 24 miesięcy. Należy jednak mieć świadomość, że u różnych pacjentów okres ten może wahać się od 12 do nawet 30 miesięcy, co jest uwarunkowane rodzajem (złożonością) wady zgryzu oraz podatnością struktury kości na zmiany. Podczas przebiegu aktywnej fazy leczenia pacjent zgłasza się do ortodonty na comiesięczne wizyty kontrole. W trakcie ich trwania ortodonta kontroluje przebieg leczenia i w razie potrzeby dokonuje wymiany niektórych elementów aparatu ortodontycznego, w tym głównie: łuków metalowych i ligatur (gumka mocująca łuk do zamka – nie dotyczy zamków samoligaturujących). Systematyczne odbywanie wizyt kontrolnych jest kluczowe zarówno z punktu widzenia efektywności, jak i długości trwania leczenia. W kontekście tego należy pamiętać, iż nieregularne odbywanie wizyt kontrolnych może szkodzić pacjentowi oraz stanowić podstawę dla lekarza ortodonty do odmowy kontynuacji leczenia. 

Zdjęcie aparatu / zakończenie leczenia

Po zakończeniu aktywnego procesu leczenia i odbyciu wizyt kontrolnych następuję zdjęcie aparatu ortodontycznego. Następnie po wyczyszczeniu zębów i ich odkamienieniu (skaling) pacjent ma zakładany (obowiązkowo) aparat retencyjny, które zadaniem jest ustabilizowanie efektów zakończonego leczenia ortodontycznego.